Publicat el Deixa un comentari

la nevada

El passat divendres 8 de gener vam començar a … Direm que la neu i el fred són bons per la vinya, el fred mata les espores dels fongs latents, com el Mildiu i la cendrosa, i la neu al fondres aporta aigua al sòl sense provocar escorrentia, per altra banda xro el pes de la neu ha trencat molt olivers i el fred excessiu pot provocar danys severs als arbres(olivers)